Przejdź do treści
3
Przejdź do stopki

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Treść

Uczniowie klasy pierwszej wzięli udział w Akademii Bezpiecznego Puchatka, będącej częścią programu edukacyjnego realizowanego na lekcji informatyki.

W ramach tego programu przeprowadzono zajęcia dotyczące bezpieczeństwa, które obejmowały tematykę: bezpieczeństwa w szkole, na drodze, w internecie, w domu oraz w relacjach z rówieśnikami. Celem było przekazanie wiedzy na temat zachowań chroniących przed różnymi zagrożeniami oraz kształtowanie odpowiedzialnego i świadomego podejścia do własnego bezpieczeństwa.

Podsumowaniem aktywności było przystąpienie uczniów do Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie. Test stanowił doskonałą okazję do sprawdzenia oraz utrwalenia zdobytej wiedzy. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Wierzymy, że udział w Akademii Bezpiecznego Puchatka przyczynił się do podniesienia świadomości uczniów na temat bezpieczeństwa oraz wyposażenia ich w umiejętności niezbędne do radzenia sobie w różnych sytuacjach.

21303