Przejdź do treści
3
Przejdź do stopki

Projekt "Super Szkoła w Gminie Podegrodzie" 2022/2023

Treść

Lista rankingowa
 uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie

„Super Szkoły w Gminie Podegrodzie”

w roku szkolnym 2022/23

>> LISTA RANKINGOWA <<

 

 

Ważne dokumenty:

Plakat informacyjny

Plakat - edukacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy - uczeń

Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika

Załącznik nr 4 Do projektu rekrutacji - Komisja Szkolna

Załącznik nr 5 Umowa - uczeń

Załącznik nr 6 Oświadczenie - opinia o uczniu

20579